1
ممبران گلد تورای ممبران گلد تورای

فیلتر مرحله چهارم - گلد تورای

فبلتر مرحله چهارم- Gold Toray


مشخصات و خصوصیات این محصول :

- شیت اصل ژاپن

- 6 ماه ضمانت

- 13 لایه- 50 گالن

- 16 لایه - 100 گالن

- دارای دستکش

-لیبل اصالت و ضمانت کالا

- بروشور فارسی

- سامانه پیامک تایید کالا

- دستمال پیامک تایید کالا

- دستمال مرطوب

- هولوگرام نامرئی

قیمت: 120,000 تومان
مشخصات فنی کامل
تصفیه آب خانگی 8 مرحله آکوابست تصفیه آب خانگی 8 مرحله آکوابست

دستگاه تصفیه آب خانگی 8 مرحله آکوابست

تصفیه آب خانگی aqua best
 

مشخصات و خصوصیات این محصول :
- نوع سیستم تصفیه : اسمز معکوس
- تعداد فیلترها : 8 عدد
- ظرفیت آب دهی در 24 ساعت :  نامحدود

- نوع فیلترها به ترتیب :
100% الیافی 5 میکرون  -  کربی از جنس پوسته نارگیل  - کربن بلاک - فیلتر میکس پلاس - فیلتر پست کربن-ممبران-مینرال-فیلتر قلیایی یا آلکالین-لامپ uv

قیمت: 1,570,000 تومان
مشخصات فنی کامل
دستگاه تصفیه آب 7 مرحله آکوابست دستگاه تصفیه آب 7 مرحله آکوابست

دستگاه تصفیه آب خانگی7 مرحله قلیایی آکوابست

تصفیه آب خانگی aqua best

 

مشخصات و خصوصیات این محصول :
- نوع سیستم تصفیه : اسمز معکوس RO
- تعداد فیلترها : 7عدد
- ظرفیت آب دهی در 24 ساعت :  نامحدود

- نوع فیلترها به ترتیب :
100% الیافی 5 میکرون  -  کربی از جنس پوسته نارگیل  - کربن بلاک -ممبران-پست کربن-مینرال-قلیایی

قیمت: 1,346,000 تومان
مشخصات فنی کامل
دستگاه تصفیه آب 7 مرحله یو وی آکوابست دستگاه تصفیه آب 7 مرحله یو وی آکوابست

دستگاه تصفیه آب خانگی 7مرحله یو وی آکوابست

تصفیه آب خانگی Aqua best:
 

مشخصات و خصوصیات این محصول :
- نوع سیستم تصفیه : اسمز معکوس
- تعداد فیلترها :7 عدد
- ظرفیت آب دهی در 24 ساعت : 200 لیتر

- نوع فیلترها به ترتیب :
100% الیافی 5 میکرون  -  کربی از جنس پوسته نارگیل  - کربن بلاک  - ممبران  -  پاست کربن  - مینرال-لامپ یو وی

قیمت: 1,515,000 تومان
مشخصات فنی کامل
دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی 1600 لیتر دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی 1600 لیتر

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی با ظرفیت 1600 لیتر

تصفیه آب نیمه صنعتی 1600  لیتر

مشخصات و خصوصیات این محصول :
- نوع سیستم تصفیه : اسمز معکوس
- تعداد فیلترها : 8 عدد
- ظرفیت آب دهی در 24 ساعت : 1600 لیتر

- نوع فیلترها به ترتیب :
100% الیافی 5 میکرون  -  کربی از جنس پوسته نارگیل  - کربن بلاک  - ممبران 4 عدد 100 گالنی  -  پست کربن 

قیمت: 2,900,000 تومان
مشخصات فنی کامل
دستگاه تصفیه آب خانگی 6 مرحله سامتک دستگاه تصفیه آب خانگی 6 مرحله سامتک

دستگاه تصفیه آب خانگی 6 مرحله سامتک

تصفیه آب خانگی SAMTEC:
 

مشخصات و خصوصیات این محصول :
- نوع سیستم تصفیه : اسمز معکوس
- تعداد فیلترها : 6 عدد
- ظرفیت آب دهی در 24 ساعت : 200 لیتر

- نوع فیلترها به ترتیب :
100% الیافی 5 میکرون  -  کربی از جنس پوسته نارگیل  - کربن بلاک  - ممبران  -  پاست کربن  - مینرال

قیمت: 1,050,000 تومان
مشخصات فنی کامل
دستگاه تصفیه آب خانگی 6 مرحله آکوابست دستگاه تصفیه آب خانگی 6 مرحله آکوابست

دستگاه تصفیه آب خانگی 6 مرحله آکوابست

تصفیه آب خانگی aqua best

 

مشخصات و خصوصیات این محصول :
- نوع سیستم تصفیه : اسمز معکوس
- تعداد فیلترها : 6 عدد
- ظرفیت آب دهی در 24 ساعت : 400 الی 600 لیتر مناسب برای واحد های پر جمعیت یا ادارات

- نوع فیلترها به ترتیب :
100% الیافی 5 میکرون  -  کربی از جنس پوسته نارگیل  - کربن بلاک  - ممبران  -  پاست کربن  - مینرال

قیمت: 1,286,000 تومان
مشخصات فنی کامل
دستگاه تصفیه آب خانگی 6 مرحله سافت واتر دستگاه تصفیه آب خانگی 6 مرحله سافت واتر

دستگاه تصفیه آب خانگی6 مرحله سافت واتر

تصفیه آب خانگی SAFT WATER: 


مشخصات و خصوصیات این محصول :
- نوع سیستم تصفیه : اسمز معکوس
- تعداد فیلترها : 6 عدد
- ظرفیت آب دهی در 24 ساعت : 200 لیتر

- نوع فیلترها به ترتیب :
100% الیافی 5 میکرون  -  کربی از جنس پوسته نارگیل  - کربن بلاک  - ممبران  -  پاست کربن  - مینرال

قیمت: 1,000,000 تومان
مشخصات فنی کامل
تصفیه آب خانگی 6مرحله کیسی سامتک تصفیه آب خانگی 6مرحله کیسی سامتک

دستگاه تصفیه آب خانگی 6مرحله کیسی سامتک

تصفیه آب خانگی samtec:


مشخصات و خصوصیات این محصول :
- نوع سیستم تصفیه : اسمز معکوس
- تعداد فیلترها : 6 عدد
- ظرفیت آب دهی در 24 ساعت : 200 لیتر

- نوع فیلترها به ترتیب :
100% الیافی 5 میکرون  -  کربی از جنس پوسته نارگیل  - کربن بلاک  - ممبران  -  پاست کربن  - مینرال

قیمت: 1,258,000 تومان
مشخصات فنی کامل
دستگاه تصفیه آب خانگی 6 مرحله کیسی آکوابست دستگاه تصفیه آب خانگی 6 مرحله کیسی آکوابست

دستگاه تصفیه آب خانگی 6 مرحله کیسی آکوابست

تصفیه آب خانگی aqua best

مشخصات و خصوصیات این محصول :
- نوع سیستم تصفیه : اسمز معکوس
- تعداد فیلترها : 6 عدد
- ظرفیت آب دهی در 24 ساعت : 200 لیتر

- نوع فیلترها به ترتیب :
100% الیافی 5 میکرون  -  کربی از جنس پوسته نارگیل  - کربن بلاک  - ممبران  -  پاست کربن  - مینرال

قیمت: 1,406,000 تومان
مشخصات فنی کامل
1