1
دستگاه تصفیه آب خانگی 6 مرحله کیسی آکوابست دستگاه تصفیه آب خانگی 6 مرحله کیسی آکوابست

دستگاه تصفیه آب خانگی 6 مرحله کیسی آکوابست

تصفیه آب خانگی aqua best

مشخصات و خصوصیات این محصول :
- نوع سیستم تصفیه : اسمز معکوس
- تعداد فیلترها : 6 عدد
- ظرفیت آب دهی در 24 ساعت : 200 لیتر

- نوع فیلترها به ترتیب :
100% الیافی 5 میکرون  -  کربی از جنس پوسته نارگیل  - کربن بلاک  - ممبران  -  پاست کربن  - مینرال

قیمت: 0 تومان
مشخصات فنی کامل
1