1
دستگاه تصفیه آب 7 مرحله آکوابست دستگاه تصفیه آب 7 مرحله آکوابست

دستگاه تصفیه آب خانگی7 مرحله قلیایی آکوابست

تصفیه آب خانگی aqua best

 

مشخصات و خصوصیات این محصول :
- نوع سیستم تصفیه : اسمز معکوس RO
- تعداد فیلترها : 7عدد
- ظرفیت آب دهی در 24 ساعت :  نامحدود

- نوع فیلترها به ترتیب :
100% الیافی 5 میکرون  -  کربی از جنس پوسته نارگیل  - کربن بلاک -ممبران-پست کربن-مینرال-قلیایی

قیمت: 0 تومان
مشخصات فنی کامل
1